<<
Audi De Mey Maldegem

Fleet & business

Voorstelling

Door het ontwerpen en vervaardigen van sportieve en vooruitstrevende voertuigen is Audi vandaag één van de toonaangevende premium merken op de Belgische automarkt. Als verdeler in België steunt D’Ieteren Audi Import de ambitieuze groeidoelstellingen van het merk Audi.
 

Wie zijn wij?

Audi Import is een afdeling van de n.v. D'Ieteren, dat al meer dan 25 jaar marktleider en de voornaamste verdeler is van voertuigen in België, met een marktaandeel dat tegenwoordig meer dan 22% bedraagt.

Een zeer sterke positie die even duidelijk tot uiting komt op de Fleet-markt. Dankzij ons zeer stabiel Fleet-beleid en de bijzonder op prijs gestelde kwaliteit van onze voertuigen, vertegenwoordigden onze merken in 2012 meer dan 27% van de Fleet-inschrijvingen in België en bijna 35% van de inschrijvingen door leasing- en verhuurmaatschappijen. Audi is voor zijn part goed voor een marktaandeel van 6,4% en voor bijna 13% van de inschrijvingen op naam van leasingmaatschappijen.

Onze voordelen

Kwaliteit, prestige en dynamisme zijn al decennia lang de leidmotieven die de Audi-ontwerpers drijven bij de verwezenlijking van hun uitzonderlijke voertuigen. Rijden met een Audi is inderdaad het realiseren van verwachtingen die men dagdagelijks aan een auto stelt. Het is een voorrecht om in alle veiligheid op de weg te komen en ervan te genieten zoals u enkel met dit merk kan. Het is de wereld op een andere manier ontdekken, door een dynamisch en positief imago aan uw onderneming over te dragen.

Een onberispelijke kwaliteit, uitzonderlijke motoren - die een beperkt verbruik en de naleving van de milieunormen garanderen - en een optimale restwaarde zijn evenzeer criteria die ervoor zorgen dat elke Audi een kostprijs per kilometer heeft die tot de beste op de markt behoort.

Focus op ecologie en duurzaamheid

Het uitgesproken doel van Audi bestaat erin al zijn klanten veel rijplezier en een duurzame mobiliteit te verschaffen. Uit Audi’s realisaties blijkt dat sportiviteit, emotioneel design, kwaliteit en milieubesef een gemeenschappelijke uitdrukkingsvorm vinden in de vier ringen.
 

Info over het voordeel van alle aard.

Het voordeel van alle aard (VAA) vloeit voort uit het privégebruik van een voertuig dat door een onderneming ter beschikking wordt gesteld van een werknemer of van een bedrijfsleider (zaakvoerder, bestuurder, werkend vennoot). Dit VAA wordt beschouwd als een beroepsinkomen dat bij het bestaande inkomen wordt geteld. De gebruiker van het voertuig die het voordeel van alle aard geniet, zal dus een belasting moeten betalen van ongeveer 53,3% (iets verschillend afhankelijk van het geval) op het VAA.
 

Voor voertuigen wordt het voordeel van alle aard op forfaitaire basis berekend (volgens een formule).
Sinds januari 2012 zijn 3 parameters bepalend voor de berekening van het VAA:

 • De CO2-uitstoot (A)
 • De cataloguswaarde (B)
 • De ouderdom van het voertuig (C)
   

De formule voor de berekening van het VAA

A) DE CO2-UITSTOOT

De formule voor de berekening van de CO2-parameter (percentage), varieert volgens het brandstoftype van het voertuig.

 • Dieselmotor en dieselhybridemotor: (5,5% + (CO2 - 91 g/km) x 0,1%) x catalogusprijs x 6/7 x ouderdomspercentage
 • Benzinemotor, benzinehybridemotor, LPG en aardgas: (5,5% + (CO2 - 110 g/km) x 0,1%) x catalogusprijs x 6/7 x ouderdomspercentage


Let wel dat, ongeacht de CO2-uitstoot, het percentage niet minder mag bedraen dan 4% en niet meer dan 18%.

B) DE CATALOGUSWAARDE

Onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

Let wel dat indien bij de aankoop van het voertuig een korting (vermindering, rabat of restorno) werd toegekend in de vorm van een (tijdelijke) prijsvermindering, deze nieuwe catalogusprijs voor de berekening van het VAA in aanmerking kan worden genomen, voor zover:

 • De autofabrikant/importeur de vermindering van de catalogusprijs in zijn prijslijsten als nieuwe catalogusprijs opneemt.
 • De vermindering van toepassing is op de verkoop aan zowel particulieren als bedrijven.

Een vergelijkbare redenering wordt eveneens toegepast op optiepakketten die tegen een verminderde prijs of gratis worden aangeboden alsook op voertuigen en optiepakketten die tegen een verminderde prijs worden aangeboden. In dergelijk geval wordt geen rekening gehouden met de som van deprijzen van de individuele opties vervat in het pakket.

B) HET OUDERDOMSPERCENTAGE

De wetgeving voorziet in een vermindering van het voordeel met 6% per jaar tot maximaal 70%. Het voordeel wordt berekend op 100% van de cataloguswaarde. Na 1 jaar wordt het voordeel berekend op 94% van de cataloguswaarde. Vervolgens vermindert dit percentage met 6% per jaar tot een maximum van 70%. Wij wensen erop te wijzen dat deze gegevens ter informatie worden verstrekt en niet tegen ons kunnen worden ingeroepen.
 

Aanvullende informatie

Waar moet het voordeel van alle aard (VAA) worden aangegeven?

Het voordeel van alle aard is opgenomen op de fiscale fiche 281.10 (loontrekkende) of 281.20 (bedrijfsleider) en moet worden vermeld bij de codes 1250 of 2250 (gehuwde vrouw) voor de loontrekkende en bij de codes 1400 of 2400 voor de bedrijfsleider.

Wat indien het voordeel van alle aard toegekend door de werkgever, niet gratis wordt verstrekt?

Wanneer de werknemer financieel tussenkomt, wordt deze tussenkomst afgetrokken van het bedrag van het voordeel (VAA) dat hij geniet.

Situatie voor zelfstandigen die in eigen naam werken?

Voor zelfstandigen die in eigen naam werken (niet via een onderneming), zijn de lasten van het voertuig slechts aftrekbaar in functie van het aandeel van het beroepsgebruik. Daarom is in dergelijk geval geen sprake van VAA.

Er is sprake van VAA wanneer sprake is van privégebruik. Wanneer is sprake van privégebruik?

Daarvoor moeten vier voorwaarden zijn vervuld:
1. Het voertuig moet tot bepaalde categorieën behoren, namelijk personenwagens, minibussen en bestelwagens < 3,5 t.
2. Het voertuig moet voor privédoeleinden worden gebruikt (woon-werkverkeer/louter privé).
3. Het voertuig moet gratis of voor een beperkte bijdrage ter beschikking zijn gesteld.
4. Het voertuig moet/kan in het kader van de beroepsactiviteit worden gebruikt.

 

ATN Calculator

Uw voordeel alle aard berekend u via deze link

Inschrijven op de nieuwsbrief

Openingsuren

  • maandag
   8:00 12:00
   13:00 18:00
  • dinsdag
   8:00 12:00
   13:00 18:00
  • woensdag
   8:00 12:00
   13:00 18:00
  • donderdag
   8:00 12:00
   13:00 18:00
  • vrijdag
   8:00 12:00
   13:00 18:00
  • zaterdag
  • zondag
  • maandag
   9:00 12:00
   13:30 18:30
  • dinsdag
   9:00 12:00
   13:30 18:30
  • woensdag
   9:00 12:00
   13:30 18:30
  • donderdag
   9:00 12:00
   13:30 18:30
  • vrijdag
   9:00 12:00
   13:30 18:30
  • zaterdag
   9:00 12:00
   13:30 17:00
  • zondag
Audi De Mey Maldegem Momenteel zijn we gesloten
Bekijk onze openingsuren